สำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ร้อนนะครับวัวนม พันธุ์โฮลสไตน์ ฟรีเซียน เนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเราไม่ได้นะครับมีปัญหามากดังนั้นเขาจึงนิยม
  1. พันธุ์วัวนมที่อยู่ในแถบร้อนเช่น พันธุ์ เรสซินดี้ ซาฮีวาลเป็นต้นโดยมีจุดจุดสังเกตคือมีโหนกหลังใหญ่และทนอากาศได้ดีแต่มีข้อเสียคือให้น้ำนมได้น้อย
  2. พันธุ์วัวนมที่อยู่ในเขตหนาวหรือจะเรียกได้ว่าวัวนมยุโรปซึ่งก็มีอยู่หลายสายพันธุ์เหมือนกันแต่ง่ายง่ายก็คือไม่มีนกหลังหลังจะเป็นเส้นตรงยาวแต่ฉันไม่ทนกับความร้อน พันธุ์ที่เด่นเด่นนะครับก็คือพันธุ์ขาวดำหรือโฮสไตล์ฟรีเชียน. วัวพันธุ์ โฮลสไตน์ฟรีเซียนมีถิ่นกำเนิดในประเทศฮอลแลนด์นะครับที่ได้รับความนิยมเนี่ยเพราะว่า ให้น้ำหนมมากที่สุด รูปร่างใหญ่ขนาด โตเต็มที่นะครับตัวผู้หนัก 800 ถึง 1000 กิโลตัวเมียหนัก 600 ถึง 700 กิโลซึ่งวัวพันธุ์นี้ชอบอากาศหนาวอุณหภูมิเนี่ยไม่ควรเกินกว่า 22 องศาเซลเซียส

 

สำหรับประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ร้อนนะครับวัวนม พันธุ์โฮลสไตน์ ฟรีเซียน เนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเราไม่ได้นะครับมีปัญหามากดังนั้นเขาจึงนิยมนะครับผสมพันธุ์เป็นลูกผสมของวัวระหว่าง พันธุ์ ฮลสไตน์ฟรีเซียนกับ พันธุ์พื้นเมืองบ้านเราเองนะครับที่ทนร้อนได้เนาะโดย จัดสวนระหว่างพันธุ์วัว นธุ์ ฮลสไตน์ฟรีเซียน อยู่ระหว่าง 50% ถึง 75% ซึ่งลูกผสมสายเลือดนี้นะครับจะให้ผลผลิตเนี่ยนมเฉลี่ยปีละ 1800 ถึง 2200 กิโลกรัม

พอเรารู้เรื่องเกี่ยวกับวัวนมคราวคร่าวๆแล้วนะครับเรามาดูสิ่งที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คือต้นทุนในการเลี้ยงวัวนมนะครับโดยเราสามารถแบ่งออกได้เป็นห้าอย่างคือ

ข้อมูลจาก  https://www.jpttractor.com/article/16/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%87-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

ติดตามอ่านต่อได้ที่  xqparket.com